fot. mzch-2017_2-IMG_4717 (884×626) — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Petasites spurius (lepiężnik kutnerowaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

03.05.2012, Gdańsk
copyright © by Maria Zacharczuk