fot. bl-urs01-cirsium-oleraceum-koszyczki1 (639×480) — copyright © by Barbara Łotocka
koszyczki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.10.2001
copyright © by Barbara Łotocka