fot. bl-f176-cirsium-oleraceum7 (304×520) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiaty rurkowe
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium oleraceum (ostrożeń warzywny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

03.10.2001
copyright © by Barbara Łotocka