znalezisko 19520000.WA30255.ath - Ranunculus kobendzae (leg. R. Kobendza, det. M. Zanowa)
ath-R._kobendzae_holotyp
Ranunculus kobendzae
1952 · XL