fot. arys-DSCN0104 (829×632) — copyright © by Andrzej Ryś
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stellaria longifolia (gwiazdnica długolistna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.08.2018, P. Piska, Nadl. Strzałowo, Leśnictwo Rostek, 2 km na E od m. Karwica Dworzec gm. Piecki
copyright © by Andrzej Ryś