atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Victoria Falls’

kosaciec ogrodowy ‘Victoria Falls’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Sheer Poetry’Iris ‘Spellbound’
🌸