atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Spellbound’

kosaciec ogrodowy ‘Spellbound’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Victoria Falls’Iris ‘Alpine Glow’
🌸