atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Tripod’

kosaciec ogrodowy ‘Tripod’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Flying Circus’Iris ‘Fast Forward’
🌸