atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Fast Forward’

kosaciec ogrodowy ‘Fast Forward’