atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Smart Aleck’

kosaciec ogrodowy ‘Smart Aleck’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Old Vienna’Iris ‘Casino Queen’
🌸