atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Old Vienna’

kosaciec ogrodowy ‘Old Vienna’
Iris ‘Old Vienna’
31.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Iris ‘Old Vienna’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220531.95.22 - Iris ‘Old Vienna’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-95
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Old Vienna/ #3