atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Misty Gold’

kosaciec ogrodowy ‘Misty Gold’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Deep Pacific’Iris ‘Colossal Mohr’
🌸