atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Colossal Mohr’

kosaciec ogrodowy ‘Colossal Mohr’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Misty Gold’Iris ‘Sheer Poetry’
🌸