atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Lothario’

kosaciec ogrodowy ‘Lothario’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Espana’Iris ‘Eleanor's Pride’
🌸