atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Espana’

kosaciec ogrodowy ‘Espana’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Zelený Počátek’Iris ‘Lothario’
🌸