atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Książę Pepi’

kosaciec ogrodowy ‘Książę Pepi’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Chinese Coral’Iris ‘Goodbye Heart’
🌸