atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Goodbye Heart’

kosaciec ogrodowy ‘Goodbye Heart’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Książę Pepi’Iris ‘Alice Goodman’
🌸
Iris ‘Goodbye Heart’
31.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski
Iris ‘Goodbye Heart’
Iris ‘Goodbye Heart’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220531.100.22 - Iris ‘Goodbye Heart’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-100
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. Goodbye Heart/ #3