atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris ‘Walhalla’

kosaciec ogrodowy ‘Walhalla’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Florentina Alba’Iris ‘Superstition’
🌸