takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica spicata L. ssp. spicata

przetacznik kłosowy typowy