takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica spicata L. ssp. orchidea

przetacznik kłosowy skręcony
Veronica orchidea Cr.