fot. pk-Tulipa_orphanidea_whitalii_1a_SZ_05.14 (463×466) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
Tulipa orphanidea ssp. whittalii

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2014, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski