fot. jmak-BILD9105 (547×745) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thamnobryum alopecurum (krzewik źródliskowy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.04.2008, poł.-zach. Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski