atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Syringa microphylla ‘Superba ’

lilak drobnolistny 'Superba'