atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Stipa barbata Desf.

ostnica bródkowa
Stipa Stipa Stipa StipaStipaostnica olbrzymia (Stipa gigantea)ostnica Lessinga (Stipa lessingiana)
🌱