atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sternbergia sicula Tineo ex Guss.

Sternbergia lutea ssp. sicula (Tineo ex Guss.) K.Richt.