atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

sternbergia żółta