atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sorbus ×arnoldiana ‘Copper Glow’

jarząb Arnolda 'Copper Glow'
Sorbus ×arnoldiana Sorbus ×arnoldiana Sorbus ×arnoldiana Sorbus ×arnoldianaSorbus ×arnoldianajarząb Arnolda ‘Vermiljon’ (Sorbus ×arnoldiana ‘Vermiljon’)
Sorbus ×arnoldiana ‘Copper Glow’ (jarząb Arnolda 'Copper Glow')
25.06.2015, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150625.27.js - Sorbus ×arnoldiana ‘Copper Glow’ (jarząb Arnolda 'Copper Glow'); Arboretum Wojsławice
150625-27
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/
/cv. Copper Glow/ #1