atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sinofranchetia chinensis (Franch.) Hemsl.

sinofranszecja chińska
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
13.05.2017, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)
Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170513.34.js - Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska); OB Uniw. Wrocławskiego
170513-34
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2
znalezisko 2013.2.jmak - Sinofranchetia chinensis (sinofranszecja chińska); Niemcy OB Freiburg

leg. Jarosław Makowski
/Niemcy OB Freiburg/ #10