atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Silene frivaldszkyana Hampe [🔉 si·le·ne *]

lepnica Frivaldszkyego