atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sesleria argentea (Savi) Savi

sesleria srebrzysta
Sesleria Sesleria Sesleria Sesleriasesleria skalna (Sesleria varia)sesleria lśniąca (Sesleria nitida)
🌸🌱