atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sesamum trilobum (Bernh.) Byng et Christenh.

Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook. f.
Sesamum trilobum
2012, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Sesamum trilobum
2012, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum

właściwości i zastosowanie

🌱
Roślina ze strefy subtropikalnej południowo-wschodniej Afryki.

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.11.jmak - Sesamum trilobum; Niemcy
120000-11
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #12