atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sesamum trilobum (Bernh.) Byng et Christenh. [🔉 * tri·lo·bum]

Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook. f.
Sesamum trilobum
2012, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Sesamum trilobum
2012, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Sesamum trilobum
XL
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
XL
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum
Sesamum trilobum

właściwości i zastosowanie

szukają jej! na Bazarze Roślinnym #1
🌱
Roślina ze strefy subtropikalnej południowo-wschodniej Afryki.

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120000.11.jmak - Sesamum trilobum; Niemcy
120000-11
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #12

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Sesamum trilobum (Bernh.) Byng et Christenh. [🔉 * tri·lo·bum]Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook. f. [🔉 * tri·lo·ba]
trilobus, -a, -um, trilobatus, -a, -um adj.
trójklapowy; botaniczny epitet złożony z greckiego (i łacińskiego) przedrostka tri- (potrójny) i greckiego słowa lobos (klapa); lub w silniej latinizowanej formie trilobatus