fot. jmak-Ceratotheca_triloba_IX.12.1 (547×745) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sesamum trilobum

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski