takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Salvia transsylvanica Schur