atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Salix udensis (Wimm.) Trautv. et C.A. Mey. [🔉 sa·liks *]

wierzba sachalińska
wierzby (Salix) uprawiane wierzby (Salix) uprawiane wierzby … wierzby (Salix) uprawianewierzba tsugalska (Salix ×hiraoana ssp. tsugaluensis)Salix chaenomeloides
🌸🌱