atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Salix magnifica Hemsl. [🔉 sa·liks *]

wierzba wspaniała
wierzby (Salix) uprawiane wierzby (Salix) uprawiane wierzby … wierzby (Salix) uprawianeSalix ledebourianawierzba tsugalska (Salix ×hiraoana ssp. tsugaluensis)
🌸🌱