fot. pk-Rhododendron_viscosum_1_OB_PAN_06.08 (764×622) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhododendron viscosum

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.2008, OB PAN (Powsin)
copyright © by Paweł Kalinowski