atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Rhododendron repens ‘Baden-Baden’

rododendron ‘Baden-Baden’
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’
06.05.2022, Arboretum Wojsławice; copyright © by Marek Snowarski
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’
Rhododendron repens ‘Baden-Baden’

właściwości i zastosowanie

🌱
Rhododendron 'Essex Scarlet' × Rh. forrestii Balf. f. ex Diels ssp. forrestii 'Repens'
pochodzenie itp.: Hobbie D.G., 1956
Grupa 16a Forrestii (Repens) - różanecznik rozesłany (Rhododendron forrestii) ssp. forrestii i mieszańce DGr — Zimozielone krzewy, zwykle do 1 m wysokości. Luźne baldachy; kwiaty zawsze czerwone. Liście podłużne, ciemnozielone.
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: rododendron (Rhododendron-Azalea)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220506.197.22 - Rhododendron repens ‘Baden-Baden’; Arboretum Wojsławice
220506-197
leg. Marek Snowarski
/Arboretum Wojsławice/ #5