fot. pk-Pyrus_x_amphigenea_2a_Korczew_09._13 (884×710) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pyrus ×amphigena

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

09.2013, Korczew, woj. mazowieck
copyright © by Paweł Kalinowski