atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc.

skrzydłorzech japoński