atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Ptelea tomentosa Raf.

Ptelea trifoliata var. mollis Torr. et A. Gray