atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Prunella ×dissecta Wender. [🔉 pru·nel·la *]

Prunella ×bicolor Beck · Prunella grandiflora × laciniata
wystepowanie
Prunella grandiflora · głowienka wielkokwiatowa
Prunella grandiflora
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
×
wystepowanie
Prunella laciniata · głowienka kremowa
głowienka strzępiastolistna
Prunella laciniata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia
Prunella ×dissecta
07.2019, OB PAN (Powsin); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Prunella ×dissecta
Prunella ×dissecta
Prunella ×dissecta
Prunella ×dissecta
XL

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Prunella ×dissecta
🌱
wysokość: do 15 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190700.2.pk - Prunella ×dissecta; OB PAN (Powsin)
190700-2
leg. Paweł Kalinowski
/OB PAN (Powsin)/ #3