atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Cenchrus flaccidus (Griseb.) Morrone

piórkówka zwisła
Pennisetum flaccidum
Pennisetum Pennisetum Pennisetum Pennis…Pennisetumrozplenica amerykańska (Pennisetum americanum)rozplenica obca (Cenchrus ×cupreus)
🌸🌱