atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Paeonia intermedia C.A. Mey. [🔉 pe·o·ni·a *]

Paeonia intermedia
11.05.2020, Szczeglacin (Podlasie); copyright © by Paweł Kalinowski
Paeonia intermedia

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa