atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Nothofagus antarctica (G. Forst.) Oerst.

bukan antarktyczny, bukan chilijski, notofagus południowy
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
30.07.2017, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń XL
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
XL
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
XL
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)
Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170730.10.js - Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny); Arboretum Wojsławice
170730-10
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2
znalezisko 20190600.1.jmak - Nothofagus antarctica (bukan antarktyczny); Niemcy
190600-1
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #6