atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Muehlenbeckia axillaris (Hook.f.) Endl.

muhlenbekia niska
Polygonaceae Polygonaceae Polygonaceae Polygo…Polygonaceaepokoślin baldaszkowy (Eriogonum umbellatum)rdest główkowaty (Persicaria capitata)
🌸🌱