takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl.

sekwoja wieczniezielona
na stronie — występowanie

występowanie

Pochodzi z zachodniego wybrzeża USA; uprawiana w cieplejszych regionach Europy; w Polsce nie jest w stanie przetrwać zimy.