atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Madia sativa Molina

Asteraceae Asteraceae Asteraceae AsteraceaeAsteraceaekalimeris Kitamury (Aster yomena)Sigesbeckia orientalis
Madia sativa
07.2005, OB Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050700.4.pk - Madia sativa; OB Warszawa
050700-4
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #1
Dawna roślina uprawna (jadalne nasiona) z Chile.