atlas-roslin.pl

Fam. Jungermanniaceae [🔉 *a·ce·e]

meszkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Jungermanniales Jungermanniales Jungermanniales JungermannialesJungermannialesgłowiakowate (Cephaloziaceae)skapankowate (Scapaniaceae)