atlas-roslin.pl
mszaki [360]

Fam. Scapaniaceae [🔉 *a·ce·e]

skapankowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Jungermanniales Jungermanniales Jungermanniales JungermannialesJungermannialesmeszkowate (Jungermanniaceae)płożykowate (Geocalycaceae)