takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Iris notha M. Bieb.

kosaciec wątpliwy
Iris spuria ssp. notha
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 100-110 cm · kwitnienie: 6

Wymagania: światło · pełne słońce · zwięzłość · gleba ciężka, gliniasta · żyzność · podłoże żyzne lub podłoże bardzo żyzne